wind turbine landscape shutterstock 1580072869 adjusted v2

HØST PtX Esbjerg

Vi høster vedvarende energi

HØST PtX Esbjerg er et banebrydende, dansk Power-to-X projekt, som ved hjælp af elektrolyse-teknologi på gigawatt-niveau skal producere grøn ammoniak til gødning og til brændsler. Med en fremstillingsproces der er baseret udelukkende på vedvarende energikilder, bidrager HØST PtX Esbjerg til langsigtet bæredygtighed indenfor landbrug og skibsfart

Vidste du at…

Selve anlægget forventes at optage et areal på størrelse med 42 fodboldbaner (30 ha)

Det 1 gigawatt store anlæg vil koste ca. 8 mia. DKK, og bliver et af Europas største Power-to-X anlæg

HØST vil kunne gøre Danmark selvforsynende med ammoniak til produktion af kunstgødning

Anlæggets overskudsvarme vil levere CO2-fri opvarmning til 15.000 husstande i Esbjerg, Varde og på Fanø

HØST PtX Esbjerg vil skabe 100-150 permanente arbejdspladser indenfor grøn omstilling

CO2 reduktionen fra anlægget svarer til at fjerne ca. 750.000 biler fra vejene                   (1,5 mio. t/år)