HØST PtX Esbjerg

Vi bygger fremtidens energilandskab

HØST PtX Esbjerg er et førende, dansk Power-to-X projekt under udvikling, som ved hjælp af storskala industriel brug af elektrolyse-teknologi på gigawatt-niveau skal producere grønt hydrogen og muligvis også ammoniak. Drevet udelukkende af vedvarende energikilder, kommer HØST PtX Esbjerg til at producere grønt hydrogen og ammoniak til brug i raffinaderier, kemiindustri, stålindustri, gødningssektoren og som brændsler, og derigennem bidrage til langsigtet bæredygtighed i sektorer der kun vanskeligt lader sig elektrificere

Vidste du at…

Selve anlægget forventes at optage et areal på størrelse med 42 fodboldbaner (30 ha)

Brint er det letteste atom i det periodiske system, og når det bruges som brændstof udledes der kun vand! Det er derfor det er sådan en fantastisk erstatning for fossile brændstoffer og kemikalier hvor elektrificering ikke er en mulighed.

HØST vil kunne gøre Danmark selvforsynende med ammoniak til produktion af kunstgødning

Anlæggets overskudsvarme vil levere CO2-fri opvarmning til 15.000 husstande i Esbjerg, Varde og på Fanø

HØST PtX Esbjerg vil skabe 100-150 permanente arbejdspladser indenfor grøn omstilling

CO2 reduktionen fra anlægget svarer til at fjerne ca. 750.000 biler fra vejene                   (1,5 mio. t/år)