web NY M3A6520

Om anlægget

Grøn ammoniak produceret i Danmark

Høst PtX Esbjerg er et brint- og ammoniakanlæg under udvikling, som vil gøre brug af elektrolyse-teknologi på gigawatt-niveau. PtX er en lagrings- og konverteringsteknologi, der betragtes som det næste skridt inden for vedvarende energiformer, og som udgør et markant nyt kapitel i dekarboniseringen af f.eks. landbrug, industri og tung transport.  Anlægget HØST PtX Esbjerg vil udelukkende driftes ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energikilder. På baggrund af denne CO2-fri produktionsmetode fremstilles grøn brint som via dedikerede

rørledninger kan sende til Tyskland, eller videreforædles på lokaliteten til grøn ammoniak. Størstedelen af verdens ammoniakproduktion bliver i dag brugt til gødning som mere end halvdelen af jordens befolkning er afhængig af fra et ernæringsmæssigt perspektiv.

100.000 tons brint eller 600.000 tons ammoniak

HØST PtX Esbjerg vil bruge vedvarende energi til at producere omkring 100.000 tons grøn brint som kan leveres til det fremtidige brintnetværk. Hvis dette omregnes, svarer det til 600.000 tons grøn ammoniak der kan bruges som råstof til gødningsproduktion og som grønt brændstof til skibsfarten. Anlægget vil køre fleksibelt og kunne indrette sig efter mængden af tilgængelig grøn elektricitet, som omdannes og lagres i form af energikilderne brint og/eller ammoniak.

Fleksible driftsform

At HØST PtX Esbjerg er i stand til at køre fleksibelt, vil sikre fuld udnyttelse af den elektricitet, der fødes ind i det danske energi-system fra de planlagte 10 GW offshore vind-udbygninger i Nordsøen. Derudover vil det lokale forsyningsselskab DIN Forsyning aftage overskudsvarme fra brint- og ammoniakproduktionen til opvarming af mere end 15.000 husstande i Esbjerg/Varde området.

Et af Europas største PtX-baserede anlæg

Med en investering på ca. Euro 2 milliarder vil HØST PtX Esbjerg blive et af de største PtX anlæg i Danmark. Projektet vil ligeledes være blandt de første gigawatt-skala PtX anlæg i Europa, og bidrager dermed den meget tiltrængte acceleration af de CO2 reducerende tiltag på rejsen mod CO2 neutralitet i 2050. Projektet vil være under udvikling frem til ca. 2025, hvorefter den endelige investeringsbeslutning træffes.  Anlægget forventes at være klar til drift i 2028/29.

  • En investering på ca. EUR 2 mia.
  • Anlægget vil blive opført i Måde; et industri-område i nærheden af Esbjerg havn
  • Anlægget vil optage et areal på ca. 30 ha
  • Endelig investeringsbeslutning træffes i løbet af 2025
  • Forventes sat i drift i 2028/29
  • 100-150 permanente arbejdspladser