web NY M3A6520

Om anlægget

Grøn ammoniak produceret i Danmark

HØST PtX Esbjerg omfatter udviklingen af et ammoniakanlæg, som vil gøre brug af elektrolyse-teknologi på gigawatt-niveau; også kaldet Power-to-X (PtX). PtX er en lagrings- og konverteringsteknologi, der betragtes som det næste skridt indenfor vedvarende energiformer, og som udgør et markant nyt kapitel i dekarboniseringen af f.eks. landbrug og tung transport. Anlægget HØST PtX Esbjerg vil udelukkende driftes ved hjælp af elektricitet fra vedvarende energikilder (sol og vind). På baggrund af denne CO2-fri produktionsmetode fremstilles grøn brint og sidenhen slutproduktet grøn ammoniak.

600.000 tons grøn ammoniak

HØST PtX Esbjerg forventes at producere i omegnen af 600.000 tons grøn ammoniak årligt, der skal bruges som råstof til gødningsproduktion og som grønt brændstof til skibsfarten. Anlægget vil være i stand til at køre fleksibelt med en svingende produktionsintensitet, og kan dermed indrette sig efter mængden af tilgængelig grøn elektricitet. Når produktionen fra vedvarende energikilder er på sit højeste, kan anlægget geare op og elektriciteten omdannes og lagres i form af energikilderne brint og ammoniak.

Den fleksible spiller på el-nettet

At HØST PtX Esbjerg er i stand til at køre fleksibelt vil sikre fuld udnyttelse af den elektricitet, der fødes ind i det danske energi-system i dag såvel som fra de planlagte offshore vind-udbygninger i Nordsøen. Derudover vil det lokale forsyningsselskab DIN Forsyning aftage overskudsvarme fra anlægget i et omfang svarende til CO2-fri opvarmning af 15.000 husstande i Esbjerg, Varde og på Fanø.

Europas største PtX-baserede ammoniakanlæg

Med en investering på ca. DKK 15 milliarder vil HØST PtX Esbjerg blive et af de største PtX anlæg i Danmark. Projektet vil ligeledes være blandt de første stor-skala PtX anlæg i Europa, og bidrager dermed til de CO2 reducerende tiltag, der i disse år søsættes for at nå målet om at være CO2 neutral i 2050. Projektet vil være under udvikling indtil 2025, hvorefter den endelige investeringsbeslutning træffes. Anlægget forventes at være klar til idriftsættelse i 2028/29.

  • En investering på ca. DKK 15 mia.
  • Anlægget vil blive opført i Måde; et industri-område i nærheden af Esbjerg havn
  • Anlægget vil optage et areal på ca. 30 ha
  • Endelig investeringsbeslutning træffes i løbet af 2025
  • Forventes sat i drift i 2028/29
  • 100-150 permanente arbejdspladser