Sign right web RSP0081

Om os

Organisation

HØST er et projekt i CI Energy Transition Fund 1 (ETF), der forvaltes af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). ETF omfatter projekter i kategorien ’next generation renewables energy infrastructure,’ dvs. den kommende generation af vedvarende energi-projekter, som baserer sig på teknologier såsom Power-to-X (PtX), og har fokus på dekarbonisering af tunge industrier såsom skibsfart, landtransport og luftfart på baggrund af grønne brændsler.

HØST PtX Esbjerg er det første investeringsprojekt i ETF på dansk jord, og projektet ledes og drives i det daglige fra CIPs projektkontor i Esbjerg.

Beskrivelse af Projektet

HØST PtX Esbjerg er et førende dansk Power-to-X (PtX) projekt, der ved hjælp af elektrolyse i industriel stor-skala på GW niveau skal producere grøn brint og ammoniak. Anlægget der både kan levere brint- og ammoniak vil blive drevet 100% på vedvarende energi fra sol og vind. Baseret på denne CO2-fri produktionsform vil HØST PtX Esbjerg kunne fremstille grønne molekyler til brug i industrien, i fremstillingen af kunstgødning og som brændsel til skibe.

Dekarbonisering

Ved hjælp af grøn ammoniak bidrager HØST PtX Esbjerg til at reducere CO2-udledningen fra sektorer såsom landbruget, skibsfarten og de tunge fremstillingsindustrier, der hidtil har savnet reelle alternativer til fossile energikilder. Overskudsvarmen fra anlægget vil desuden blive anvendt til CO2-fri opvarmning af 15.000 husstande i Esbjerg, Varde og på Fanø, hvilket reducerer det lokale forsyningsselskabs klimaaftryk. Desuden er det 1 gigawatt store anlæg den ideelle aftage-partner til de store mængder vedvarende energi, der vil blive produceret fra de kommende offshore vind-udbygninger i Nordsøen.

Projekt partnere

Fordi HØST PtX Esbjerg har så stort et potentiale for at dekarbonisere landbrug og skibsfart, understøttes projektet af en lang række af Danmarks fremtrædende virksomheder. Det drejer sig om DLG, Danish CrownArla og Danish Agro, der via konsortiet Green Fertilizer Denmark planlægger at anvende den grønne ammoniak i kunstgødning, samt MonjasaDFDS og Maersk, som ser ammoniak som et af fremtidens brændsler til skibsfarten. Det lokale forsyningsselskab DIN Forsyning og Esbjerg Kommune er også samarbejdspartnere for HØST PtX Esbjerg projektet med henblik på at realisere sektorkoblingspotentialet og fuld energiudnyttelse.

Næste skridt i den grønne omstilling

HØST PtX Esbjerg er et af de første PtX anlæg i Europa på gigawatt-skala og bidrager dermed til at sætte fart på den grønne omstilling og nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2050. Derudover har projektet potentiale til at kickstarte en ny industri i Esbjerg og i Danmark indenfor den næste generation af grønne teknologier, som har fokus på lagring og videreforarbejdning af grøn energi.

Om Copenhagen Infrastructure Partners

CIP blev etableret i 2012, og selskabet er i dag verdens største fondsforvalter på området for grønne infrastrukturprojekter indenfor energisektoren, og førende indenfor offshore vind. De fonde som CIP administrerer, fokuserer på investeringer i offshore- og onshore vind, solceller, biomasse, affaldsenergi, transmission, lagring og PtX.

Se www.cip.com for mere info.