6 Children wind farm shutterstock 1827204890

Samfund & Miljø

Samfundsværdi

HØST PtX Esbjerg udgør ikke alene en investering på DKK 8 milliarder i Power-to-X (PtX). Ligesom alle andre CIP-projekter stræber projektet efter at bidrage positivt til grøn omstilling såvel som jobskabelse i overensstemmelse med CIPs målsætning og FNs principper. På anlægget vil der blive skabt 100-150 nye, permanente arbejdspladser til fordel for lokalsamfundet, og overordnet set vil projektet også bidrage til FNs verdensmål 8, 9 og 12 indenfor bæredygtig udvikling.

Betydning for lokalsamfundet:

  • 100-150 permanente arbejdspladser på HØST anlægget
  • Drivkraft for en ny Power-to-X industri til fremstilling og eksport af grønne brændsler og grøn kemi 
  • Eksisterende kompetencer indenfor energibranchen udnyttes, og der skabes ny vækst 
  • Tiltrække nye, grønne uddannelser og studerende til byen 
  • Klimavenlig fjernvarme til ca. 15.000 husstande i hhv. Esbjerg, Varde og på Fanø
  • Reduktion af den lokale CO2-udledning fra fjernvarme med op til 40.000 t/år
  • Esbjerg Havn som mulig tankstation for fremtidens ammoniak-drevne skibe

En ny industri

HØST PtX Esbjerg vil ikke alene understøtte den grønne omstilling. Projektet vil også give den lokale energibranche de første værdifulde erfaringer med stor-skala PtX projekter. Projektet har dermed potentiale til at blive en katalysator for en ny PtX industri i Esbjerg, der som by står stærkt baseret på den massive viden og erfaring, der allerede er til stede i den lokale energibranche.

Set i et større perspektiv tilbyder HØST PtX Esbjerg også en unik mulighed for at styrke Danmarks rolle indenfor vedvarende energi og sikre jobskabelsen indenfor den næste generation af grønne teknologier. Helt konkret vil den erhvervede viden og erfaring også forberede den lokale og den nationale energibranche til Energiø-projektet, som med stor sandsynlighed vil indbefatte flere, større PtX anlæg. 

Energiens Folkemøde - dialog i øjenhøjde

Energiens Folkemøde er en årligt tilbagevendende begivenhed i Esbjerg. Det er en enestående mulighed for at møde skoleelever, studerende og borgere i øjenhøjde, og få en masse gode snakke om Power-to-X og fremtidsperspektiverne for by og region. Nedenfor et indslag fra vores stand på Energiens Folkemøde 2022: