6 Children wind farm shutterstock 1827204890

Samfund & Miljø

Samfundsværdi

HØST PtX Esbjerg udgør ikke alene en investering på DKK 8 milliarder i Power-to-X (PtX). Ligesom alle andre CIP-projekter stræber projektet efter at bidrage positivt til grøn omstilling såvel som jobskabelse i overensstemmelse med CIPs målsætning og FNs principper. På anlægget vil der blive skabt 100-150 nye, permanente arbejdspladser til fordel for lokalsamfundet, og overordnet set vil projektet også bidrage til FNs verdensmål 8, 9 og 12 indenfor bæredygtig udvikling.

Betydning for lokalsamfundet:

  • 100-150 permanente arbejdspladser på HØST anlægget
  • Drivkraft for en ny Power-to-X industri til fremstilling og eksport af grønne brændsler og grøn kemi 
  • Eksisterende kompetencer indenfor energibranchen udnyttes, og der skabes ny vækst 
  • Tiltrække nye, grønne uddannelser og studerende til byen 
  • Klimavenlig fjernvarme til ca. 15.000 husstande i hhv. Esbjerg, Varde og på Fanø
  • Reduktion af den lokale CO2-udledning fra fjernvarme med op til 40.000 t/år
  • Esbjerg Havn som mulig tankstation for fremtidens ammoniak-drevne skibe

En ny industri

HØST PtX Esbjerg vil ikke alene understøtte den grønne omstilling. Projektet vil også give den lokale energibranche de første værdifulde erfaringer med stor-skala PtX projekter. Projektet har dermed potentiale til at blive en katalysator for en ny PtX industri i Esbjerg, der som by står stærkt baseret på den massive viden og erfaring, der allerede er til stede i den lokale energibranche.

Set i et større perspektiv tilbyder HØST PtX Esbjerg også en unik mulighed for at styrke Danmarks rolle indenfor vedvarende energi og sikre jobskabelsen indenfor den næste generation af grønne teknologier. Helt konkret vil den erhvervede viden og erfaring også forberede den lokale og den nationale energibranche til Energiø-projektet, som med stor sandsynlighed vil indbefatte flere, større PtX anlæg. 

Klimavenlig fjernvarme

HØST PtX Esbjerg vil også bidrage aktivt til den grønne omstilling hos den lokale forsyningsvirksomhed, DIN Forsyning. Faktisk passer anlægget perfekt ind i DIN Forsynings strategi om at blive mere bæredygtig, hvilket med udgangspunkt i sektorkoblings-tankegangen indebærer, at virksomheden har sat sig som mål at udnytte fremtidens energikilder i deres portefølje. DIN Forsyning har derfor forpligtet sig til at bruge overskudsvarme fra den CO2-frie ammoniakproduktion, hvilket understøtter sektorkoblingsanbefalingerne i FNs verdensmål 7, 13 og 17.

CO2 reduktioner

Sammenlignet med konventionel ammoniakproduktion vil HØST PtX Esbjerg bidrage med en CO2 reduktion på ca. 1,5 millioner tons årligt. Dertil kommer genanvendelsen af overskudsvarmen til klimavenlig fjernvarme, hvilket bidrager med yderligere 40.000 tons reduktion af CO2.

Derudover vil HØST PtX Esbjerg bidrage med 1 gigawatt til EU’s målsætning om at brint i løbet af de kommende år skal udgøre en stadig større andel af energi-mixet i vores fælles energisystemer. I EUs brintstrategi er det ambitionen, at have Europa skal producere op imod 10 millioner tons brint på baggrund af 40 gigawatt elektrolyse inden 2030.

  • CO2 reduktion på op til 1,5 mt fra ammoniakproduktion
  • CO2 reduktion på op til 40.000 t fra klimavenlig fjernvarme
  • 1 GW elektrolyse til brintproduktion

CO2 reduktioner indenfor landbrug og skibsfart

Grøn ammoniak gør det muligt for sektorer såsom skibsfart, landbrug og andre CO2-tunge industrier at nedbringe deres CO2 udledning.

Danish Crown, DLG, Arla, Mærsk og DFDS har derfor forpligtet sig til at aftage den grønne ammoniak fra PtX Esbjerg. Danish Crown, Arla og DLG, der er storaktører i den danske landbrugsindustri, planlægger at bruge gødning produceret af grøn ammoniak, og langtidsperspektivet fra hhv. Mærsk og DFDS er at bruge grøn ammoniak som brændstof i den maritime sektor.

Forsyningssikkerhed

I dag er Danmark afhængig af at importere traditionelt-produceret ammoniak fra andre lande. Ved at producere grøn ammoniak i Danmark bidrager HØST PtX Esbjerg ikke kun til den globale CO2 reduktion, men sikrer også forsyningssikkerheden ved at kunne dække det samlede danske behov for ammoniak.