Vindmoller

Unikke fundamentaler gør HØST konkurrencedygtig (video)

HØST PtX Esbjerg er funderet på en række forhold, der skaber det optimale udgangspunkt for at levere grøn RNFBO-certificeret hydrogen til konkurrencedygtige priser. Geografi og infrastruktur er afgørende faktorer.

Nordsøen tilbyder optimale betingelser for grøn energi med store mængder vind og forholdsvis lave havdybder. Når dette kombineres med en placering ved en international havn samt en af landets større byer, som kan aftage overskudsvarmen fra brintproduktionen, så er der skabt en platform for stabil og konkurrencedygtig levering af grøn hydrogen.

Vigtige infrastrukturelle parametre 

- Forudsætningerne er til stede her i Esbjerg for, at vi ikke alene kan etablere os som en yderst robust leverandør, men også være med på et afgørende parameter som pris. Den største udgift ved produktionen af grøn hydrogen er stadig den grønne strøm, og der giver nærheden til Nordsøens grønne strøm væsentlige fordele, hvilket understøttes yderligere af vores stærke nettilslutningsaftale. HØST har kort afstand til både den nuværende og den planlagte infrastruktur – både når det kommer til strøm og hydrogen. Det er infrastrukturelle parametre, som bliver særdeles vigtige i forhold til den konkurrencesituation, vi kigger ind i, hvor markedet for grøn hydrogen kommer til at kræve stabile leverancer til en fornuftig prissætning, fastslår projektdirektør for HØST PtX Esbjerg David Dupont-Mouritzen.

Grønt partnerskab 

- Det er klart, at særligt det tyske marked er interessant for os, da den grønne RNFBO-certificerede hydrogen er yderst relevant for tungere industri og sektorer, som ikke umiddelbart lader sig elektrificere. Her vil det være afgørende med pålidelige leverancer til brancher, som har stor betydning for den tyske økonomi. Den tyske økonomi har desuden stor betydning for dansk eksport og salg af tjenester, ligesom Danmark er afhængig af mange af de produkter, der produceres i Tyskland, og som udleder CO2 i Tyskland – baseret på et forbrug i Danmark. Vi har i Danmark mulighed for at producere meget store mængder af den energi, som bliver mere og mere efterspurgt, og nødvendig, når det kommer til klimaambitioner. Potentialet for den ”grønne” samhandel mellem vores to lande er enormt. Her ser vi HØST PtX Esbjerg som en helt naturlig del af fremtidens kommende grønne partnerskab med Tyskland og resten af EU.

 

Se video her: