260418 CY Danva DinForsyning 1055

Renset spildevand kan blive gevinst ved HØST

Det er vigtigt for HØST PtX Esbjerg at skabe en bæredygtig produktion.
Derfor undersøges muligheden for at bruge renset spildevand. Det skriver magasinet Spildevand om i det seneste nummer.

Der skal bruges ganske store mængder vand i produktionen hos HØST PtX Esbjerg, men der kan være en stor samfundsmæssig gevinst forbundet med dette. For øjeblikket undersøges det, om det er muligt at bruge renset spildevand, hvilket Spildevandsteknisk Forening har skrevet om i det seneste nummer af magasinet Spildevand.

Skal være ultrarent 

- Vandet, der skal bruges, skal være ultrarent, og vi har valgt almindeligt drikkevand fra som kilde, fordi det er en begrænset ressource som vi skal værne om. Vi har overvejet havvand, men afsaltning af havvand er en energikrævende og dyr proces, og derfor står valget nu mellem teknisk vand og spildevand fra DIN Forsyning, siger Marco Haubjerg, ingeniør på Høst projektet, i artiklen.

Uanset hvilken type vand, der vælges, skal det renses først, fordi vandet blandt andet indeholder en række naturlige salte og mineraler. Der må ikke være noget som helst i ultrarent vand. Den umiddelbart mest oplagte løsning er, at DIN Forsyning leverer teknisk vand, som kan være grundvand, der er uegnet til drikkevand. Men renset spildevand er ifølge Marco Haubjerg den mest attraktive løsning ud fra et miljøøkonomisk perspektiv.

Et vigtigt bidrag

 - Lykkes vi med at anvende renset spildevand, vil det være et vigtigt bidrag til at gøre fremtidens Power2X-produktion bæredygtig. Og der er masser af det. Vi arbejder på at nå frem til den bedst mulige vandrensningsteknologi, som kan opnå den krævede ultrarene vandkvalitet. Det er afgørende at den er helt på plads, før vi sætter produktionen i gang i stor skala, siger Marco Haubjerg.

Løsning kan eksporteres

Såfremt det lykkes at finde en teknologisk løsning, har det også positive perspektiver, der rækker langt udenfor Esbjerg, fastslår David Dupont-Mouritzen, der er projektdirektør for HØST PtX Esbjerg.

- I tillæg til at bidrage til globale CO2-reduktioner i sektorer, der har vanskeligt ved at reducere deres udslip, ønsker vi også at bidrage til udviklingen i Esbjerg med lokale arbejdspladser og kommunale CO2-reduktioner. Herigennem vil vi styrke muligheden for at Danmark kan indtræde i en førerposition inden for en ny grøn industri. Her er tale om en ny måde at anvende procesteknologier på, ligesom vi også skaber unik viden om relaterede områder – eksempel udnyttelse af spildevand. Viden og erfaring, der ikke bare kan bruges her i området, men potentielt også kan fremme bæredygtighed andre steder i verden.

Læs hele artiklen i magasinet Spildevand her.

 

 Foto: DIN Forsyning.