North Sea wndfarm shutterstock 1765583033

Positiv modtagelse af regeringens PtX-udspil

Regeringens nye udspil på Power-to-X-området er gode nyheder for Esbjerg. Det er et skridt i den rigtige retning og lover godt for Esbjergs muligheder og ambitioner udtaler, David Dupont-Mouritzen i pressemeddelelse.

Regeringens netop offentliggjorte Power-to-X-udspil (PtX) er godt nyt for Esbjerg.

CIP’s Projektdirektør for HØST PtX Esbjerg, David Dupont-Mouritzen, hilser i en pressemeddelelse sammen med Business Esbjerg og Esbjergs borgmester Power-to-X strategien velkommen og opfordrer i samme ombæring til at sætte fart i PtX-initiativerne.

Udspillet indeholder nemlig flere gode elementer, som flugter godt med Esbjergs placering på Vestkysten, en aktiv erhvervshavn og byens veludbyggede fjernvarmenet. Tilsammen forudsætninger der tilsiger, at Esbjerg bliver et centralt sted for fremtidens udvikling på PtX-fronten, og dermed storleverandør af grønne brændsler til bl.a. lastbiler, fly og skibe samt grøn kemi til gødningsindustrien.

Basis for en stærk PtX-region

David Dupont-Mouritzen er glad på regionens vegne.

”Det her understøtter vores styrkepositioner og åbner interessante perspektiver for Vestkysten og vores region, da strategien sætter fokus på Syddanmark som brintregion. Hvis det bliver fulgt op af konkret handling, som bl.a. at få etableret fysisk infrastruktur i form både strømkabler og brintrørledninger samt skabt de rigtige rammevilkår i form af en grøn skattemodel ift. afskrivning af de store milliardinvesteringer i PtX-anlæggene, så kan vi få skabt en stærk PtX-region,” mener CIP-direktøren.

Udspillet afslører, at regeringen vil følge op på anbefalingerne fra vækstteam Sydjylland om etableringen af et lokalt erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling. Sydjylland har et særligt stort potentiale for at kunne producere grønne brændstoffer.

Link til fuld pressemeddelelse fra Business Esbjerg: Nyt regeringsudspil lover godt for Esbjergs store Power-to-X-ambitioner - Business Esbjerg

Link til pressemeddelelse fra Klima-, Miljø- og Forsyningsministeriet her: Regeringen vil kickstarte udvikling af grønne brændstoffer med milliardstøtte (kefm.dk)