Host Panel NorSea 024 v2

Paneldebat om grønne brændsler trak fulde huse (video)

Fremtidens grønne brændstoffer til den maritime sektor var til debat i House of Offshore Innovation, og en række af branchens tungeste interessenter ser store muligheder på den jyske vestkyst.

Det trak fulde huse, da stærke spillere fra skibsfarten d. 8. februar satte hinanden stævne i Esbjerg under overskriften ”Fremtidens maritime brændstoffer – Power-to-X som løftestang for grøn skibsfart.” Et arrangement med særlig fokus på den grønne ammoniak som skal produceres i Esbjerg fra 2027.

Hele værdikæden repræsenteret

Med et panel bestående af deltagere som Søfartsstyrelsen, Mærsk, Total Energies, Monjasa, Copenhagen Infrastructure Partners og NorSea var der lagt op til, at nogle af energibranchens mest væsentlige spillere kunne give deres besyv om fremtidens grønne brændstoffer. Lovgivning på området er under udformning, brændstofproducenterne skal sælge produktet og skibsrederne skal tilpasse flåden. Der ligger dermed store omvæltninger og lurer i fremtiden for den maritime sektor, og der var bred enighed om, at Esbjerg har unikke forudsætninger i den sammenhæng.

Pilotprojekt i Esbjerg

Udfordringer og spørgsmål var der nok af, men for mange af deltagerne var der også en løsning, der lå lige for: Idéen om et lokalt samarbejde eller pilotprojekt, hvor hele skibsfartens værdikæde kan bidrage til at afprøve grøn ammoniak som brændstof og derigennem drage sig nogle værdifulde erfaringer. Forslaget vakte stor tilslutning, og kan ikke alene give den enkelte virksomhed nyttig viden og erfaring, men også placere Esbjerg som ’first mover’ indenfor grønne, maritime brændsler.

- Nogle gange er det ikke kun de store projekter, der er nødvendige, altså fuld skala. Nogle gange er ”proof of concept” lige så vigtigt, og vi kan altså lave nogle ting her i mindre skala, som man kan lære af i resten af Danmark og EU. Det kunne være super, set fra vores perspektiv, fastslog Martin Rune Pedersen.

Jesper Nielsen, Monjasa, støttede udmeldingen fra Martin Rune Pedersen, og lagde vægt på at Danmark og især Esbjerg har alle muligheder for at placere sig ”forrest i bussen,” når det kommer til omlægning til grønne brændstoffer.

Spændende at være forrest i bussen

Projektdirektør for HØST, David Dupont-Mouritzen var ovenud tilfreds med dagens paneldebat

- Vi betræder alle nyt land, så der sker hele tiden spændende ting i både Esbjerg og på PtX-området, og det er enormt spændende at være en del af. Det er tydeligt at mærke, at der er stor trang til fortsat udvikling på området, og som panelet ganske rigtigt siger, så er Esbjerg det rigtige sted til det. Forudsætningerne er til stede, og vi vil meget gerne spille en rolle, i det vi med HØST PtX Esbjerg, kan bidrage med. Det er også derfor, at vi fortsat vil prioritere åbenhed og udadvendt kommunikation, så vi alle kan blive klogere på den udvikling, der kan bringe så meget godt til området.

Se højdepunkter fra paneldebatten her: