web CIP Norsk Ambassador 006 v2

Norsk ambassadørbesøg hos Høst

Interessen for PtX-teknologien bag rækker langt udover Danmarks grænser. Norges ambassadør, Katja Christina Nordgaard, besøgte HØST PtX Esbjerg som en del af et større besøg i EnergiMetropolen.

International bevågenhed

Esbjerg tiltrækker sig stor international bevågenhed i disse uger, hvor byen viser sig frem som et centrum for den grønne omstilling inden for energiproduktion. Derfor var energi også et naturligt emne på dagsorden, da den norske ambassadør i Danmark, Katja Christina Nordgaard, gæstede byen over to dage


Afgørende for stærk PtX-industri

En del af programmet bød på et besøg hos Copenhagen Infrastructure Partners og projekt HØST, hvor projektdirektør David Dupont-Mouritzen kunne byde velkommen med en introduktion af projektet, der førte videre til drøftelser af, hvilke forudsætninger, der er helt afgørende, hvis Danmark skal udvikle en stærk PtX-industri.

- Vi glæder os meget over den store interesse, der er for projektet i både ind- og udland, og vi fastholder en åben og transparent tilgang til vores arbejde. Det er blandt andet også derfor, at vi netop har afholdt det tredje lokale informationsmøde. At den norske ambassadør også finder tid til at høre mere om projektet flugter rigtig godt med vores ønske om at dele viden og fakta om både HØST og PtX generelt.

Der er store perspektiver i et nordisk samarbejde på det her område, og for Danmarks vedkommende kan vi blandt andet ladet os inspirere af de norske el-tariffer, som siden 2015 har været designet til at fungere sammen med fleksible storskala el-forbrugere såsom HØST-anlægget, siger David Dupont-Mouritzen.

Spændende norsk model

For David Dupont-Mouritzen giver det rigtig god mening at kigge mod broderlandet for at skabe et mere balanceret elnet.

- Det særligt interessante ved Norge i en PtX-sammenhæng er, at Norge har en lang historisk erfaring med at integrere store el-forbrugere i elnettet. Derfor har man udviklet en model, hvor man på en intelligent måde skaber fleksibilitet i forbruget og dermed bedre balance i elnettet. El- og forsyningsteknisk er denne transformation en enorm udfordring, hvor vi kan lære meget af Norges model.

PtX sikrer jævnt prisniveau for forbrugeren

For den private forbruger vil en bedre balance medføre konkrete fordele, der både sikrer et bedre ressourceforbrug samt en positiv indvirkning på el-prisen.

- Lige præcis den adfærd hos en storskala el-forbruger er, hvad samfundets fremtidige el-system har rigtigt meget brug for. Det er med til at sikre et jævnt prisniveau og et forbrug, der er afstemt med produktionen, så vi undgår ressourcespild og unødigt høje priser for private forbrugere, udtaler David Dupont-Mouritzen, der pointerer, at de norske tariffer - som de danske - skal være omkostningsægte for kunderne. Dermed følger de gældende EU-lovgivning, hvilket vil være væsentligt, når det kommer til at ændre de danske el-tariffer.

 

Foto: Red Star – Den norske ambassadør i Danmark, Katja Christina Nordgaard, besøgte sammen med den norske konsul, John Sørensen (t.h), Høst PtX Esbjerg, hvor de talte grøn omstilling med projektdirektør David Dupont-Mouritzen (t.v).