Thumb CIP Dan Jorgensen 029 v2

National PtX aftale baner vejen for HØST

Regeringen indgik den 15. marts en ny, bred aftale om Power-to-X-strategien i Danmark. For HØST PtX Esbjerg betyder det, at endnu en brik er faldet på plads i bestræbelserne på at levere grøn energi til Esbjerg og Danmark fra 2026

Grøn fjernvarme og grønne brændsler i 2026

Aftalen lægger op til en historisk udbygning af grøn strøm med målet om at skabe grønt brændstof til fly, skibe, lastbiler samt klimavenlig gødning.

Projektdirektør David Dupont-Mouritzen hilser aftalen velkommen:

”Med projekt HØST har vi en ambitiøs målsætning om at kunne forsyne landbrug og skibsfart med grøn ammoniak fra 2026. Desuden vil vi årligt levere grøn overskudsvarme til ca. 15.000 fjernvarmekunder i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner. Den nye PtX-aftale indeholder mange gode elementer, som kan bidrage til at forløse et dansk PtX-potentiale. Vigtigst er klart udbygningen af vedvarende energikilder og brugbare rammevilkår med særligt fokus på el-tariffer. Hvis ikke vi når i mål på disse to områder, vil en udbudsmekanisme være uinteressant. Med PtX aftalen i hus kan vi dog i endnu højere grad fokusere på at udvikle anlægget til gavn for både klima, erhvervsliv og ikke mindst forsyningssikkerheden.”

Esbjergs næste grønne væksteventyr

Nyheden vækker ikke alene jubel hos CIP men også hos Business Esbjerg og Esbjergs borgmester, der ser det som startskuddet til det næste grønne erhvervseventyr:

”Esbjerg har et særligt stort potentiale for at blive førende indenfor PtX og kunne producere grønne brændstoffer. Det skyldes dels, at vi er den landsdel, hvor strømmen fra både eksisterende og kommende havvindmølleparker i Nordsøen føder store mængder strøm ind i det danske elnet. Derfor vil der ikke være behov for at transportere strømmen store afstande, hvilket påvirker omkostningerne til transport af strømmen. I tillæg har vi allerede en fornuftig gasinfrastruktur med store gasledninger fra vest til øst og mod Tyskland, samt tilstedeværelsen af en række stærke grønne virksomheder,” udtaler Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg vækker opmærksomhed på Christiansborg

På Christiansborg har man også noteret sig, at den vestjyske energimetropol lægger op til at spille en central rolle i fremtidens grønne energiforsyning.

”Esbjerg er med til at bringe Danmark i front på den grønne dagsorden. Der er annonceret PtX-projekter med en samlet kapacitet på over 2 GW i Esbjerg Kommune alene, og det er et stort bidrag til Danmarks målsætning om 4-6GW elektrolysekapacitet i 2030. De her nye, grønne teknologier er afgørende for vores fælles grønne samfund," udtalte Klima- Energi- og Forsyningsminister, Dan Jørgensen i dag til Jydske Vestkysten.

TV-indslag og pressemeddelelser

TV SYD indslag: 19.30-nyhederne - 15. mar. 2022 | TV SYD

Pressemeddelelse fra Klima-, Miljø- og Forsyningsministeriet: Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer (kefm.dk)

Pressemeddelelse fra Business Esbjerg: Ny PtX-aftale bliver startskuddet til Esbjergs næste grønne erhvervseventyr - Business Esbjerg

Foto: Red Star - Dan Jørgensen gæster HØST, August 2021