Rasmus Prehn

Minister sætter fokus på forsyningssikkerhed

Rasmus Prehn, (A) minister for fødevarer, landbrug og fiskeri er en del af panelet, når Høst PtX Esbjerg inviterer til debat om fremtidens forsyningssikkerhed. Deltagerlisten tæller desuden organisationer som Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Grøn Omstilling og virksomheder som DLG.

Afhængighed af kunstgødning

Halvdelen af den globale fødevareforsyning er direkte afhængig af kunstgødning. Mere end 50 procent af Europas kunstgødning er baseret på russisk naturgas – direkte eller indirekte. Ruslands invasion af Ukraine har illustreret sårbarheden i forhold til at sikre forsyningssikkerheden for fødevareindustrien. Dertil kommer at traditionel produktion af kunstgødning er årsag til udledning af store mængder CO2

Stabilitet og CO2-reduktioner

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og HØST PtX Esbjerg inviterer derfor til oplæg og paneldiskussion med fokus på perspektiverne i ny dansk egenproduktion af grøn ammoniak og gødning ved hjælp af Power-to-X (PtX). Heri ligger mulighed for store CO2reduktioner, styrket fødevare-forsyningssikkerhed samt mere stabile gødningspriser for landbruget.

Et spørgsmål om rammerne

For projektdirektør David Dupont-Mouritzen fra HØST PtX Esbjerg er perspektiverne store, og han glæder sig over muligheden for at samle et stærkt panel til en åben og saglig samtale.

-  Vi vil gerne tage fat på en interessant og meget aktuel debat med et bredt panel af interessenter, for det er tydeligt, at det er en dagsorden, der vedrører os alle sammen. Der er en opgave at løfte på kommende generationers vegne, og vores fremtidige fødevareproduktion er et af de centrale områder. Vi står med reelle muligheder for at etablere en både grønnere og mere sikker fødevareproduktion, men der er ting, som vi skal tage fat på. Hvordan etableres de nødvendige rammevilkår, og som gør transitionen mulig uden at landbruget skal stå alene tilbage med alle omkostningerne og tilhørende risiko? Og hvordan sikrer vi, at produktionen bliver så grøn og dansk som mulig?

Paneldebatten finder sted hos Deloitte, Dokken 8, 6700 Esbjerg mandag, den 5. september fra kl. 10:00-11:30.

Der er begrænset antal pladser og ønske om tilmelding sendes til Inge Bjerrum ibh@cipprojects.dk senest 29. august. Tilmelding skal bekræftes, før den er endelig.