Fra venstre David Dupont Mouritzen projektdirektor HOST Henrik Riis direktor for eltransmission Energinet og Claus Vissing Jorgensen EPC Projektdirektor HOST.

HØST underskriver nettilslutningsaftale med Energinet

HØST PtX Esbjerg underskriver tilslutningsaftale med Energinet. Det giver nye muligheder for at bygge fleksibilitet ind i elnettet, og er samtidig en milepæl for et af Danmarks største PtX-projekter.

Det Esbjerg-baserede PtX-projekt, der skal producere grøn ammoniak til landbrug og skibsfart er stadig i udviklingsfasen. Med tilslutningsaftalen er endnu en vigtig brik faldet på plads for at få det 1GW store anlæg sat i drift til tiden. 

Aftalen betyder, at anlægget vil blive koblet på elnettet for at kunne modtage el, men anlægget vil samtidig fungere som ’buffer’ eller lager, der kan levere eller frigive overskydende strøm-kapacitet tilbage til nettet når der er er mangel på strøm fra vedvarende energikilder.  

PtX hænger godt sammen med vind og sol 

Dermed skabes mulighed for i højere grad at balancere elnettets produktion og forbrug, som i fremtiden bliver en stor udfordring i takt med udfasning af fossile løsninger. Storskala PtX-anlæg får dermed en positiv effekt på samfundet. Det giver særligt god mening i forhold til at udnytte forsyningen fra vedvarende energikilder, der som bekendt kun producerer strøm, som vinden blæser og solen skinner, hvilket ikke altid passer med hvornår vores samfund har brug for strømmen. 

- Det er et markant skridt, der viser den fortsatte udvikling indenfor PtX i Danmark, og vi er glade for, at vi har muligheden for at gå forrest i den sammenhæng sammen med Energinet. Vi har alle sammen en stor opgave i forbindelse med den grønne omstilling, hvor hele infrastrukturen skal løftes, og vi bidrager med glæde til fortsat udvikling ved at forpligte os på denne måde. Udbygningen af vedvarende energi, som for eksempel havvind, og PtX hænger uløseligt sammen, og den symbiose bliver afgørende for den grønne omstilling, som gerne skulle komme både borgere og virksomheder til gode i hele samfundet, konstaterer David Dupont-Mouritzen, projektdirektør hos HØST PtX Esbjerg. 

Momentum er afgørende 

For projektdirektøren hos HØST er tilslutningsaftalen en vigtig milepæl, der danner grobund for fremtidens PtX-landskab. Det handler kort og godt om at definere betingelserne for et erhverv, der har et meget stort potentiale, men som samtidig også investerer store ressourcer 

- Vi planlægger et projekt til et større milliardbeløb - uden at kende de eksakte rammevilkår, som vi skal operere under. Derfor er det også bydende nødvendigt, at vores myndigheder handler i overensstemmelse med den verden, vi befinder os i fastslår David Dupont-Mouritzen, som derfor håber, at aftalen kan være med til at trykke på speederen. 

- Momentum er afgørende i disse år, hvor vi har brug for at skabe nye løsninger, der på samme tid kan gavne klimaet og frigøre os fra russisk gas. Vi skal sætte tempo på processen, der selvfølgelig skal overholde lovgivningen og sikre at alle berørte parter bliver hørt, men det er også ekstremt vigtigt, at vi definerer forudsætningerne bedst muligt i henhold til den meget alvorlige situation vi befinder os i. Nu tager vi endnu et konkret skridt, og forhåbentligt er det med til at vise vejen, så Danmark og Esbjerg kan være bannerførere for en ny PtX-industri. Der er behov for at industri, marked, regulering og infrastruktur spiller sammen, og her har vi så et eksempel på hvordan infrastruktur spiller en afgørende rolle i den omstilling, vi står overfor, pointerer David Dupont-Mouritzen. 

Fremtidens elsystem 

Hos Energinet pågår opgaven med at skabe et elsystem, der er gearet til nye vilkår, og derfor er tilslutningsaftalen med et større anlæg som HØST PtX Esbjerg også et væsentligt aspekt i den proces.  

- Vi står med en enorm opgave med at sikre balance og stabilitet i fremtidens elsystem, hvor de store PtX-anlæg både bliver nye storforbrugere af el og samtidig vigtige brikker i vores infrastruktur. De giver os mulighed for at balancere de øgede mængder el fra vedvarende energikilder, og dermed får PtX både stor effekt og indvirkning. Derfor indgår vi i tæt dialog med de involverede interessenter, og vi forventer flere af den her slags aftaler i de kommende år, siger Henrik Riis, Energinets direktør for eltransmission, og uddyber. 

- Udvikling af infrastrukturen er essentiel for at imødekomme fremtidens behov, og det er den opgave, som vi skal løse sammen. Med de første tilslutningsaftaler med store PtX-anlæg tager vi et nyt skridt, der skaber bedre forudsætninger for både forsyningssikkerhed og bedre udnyttelse af grøn energi.  

Foto: Fra venstre David Dupont-Mouritzen, projektdirektør HØST, Henrik Riis. direktør for eltransmission, Energinet og Claus Vissing-Jørgensen, EPC projektdirektør, HØST.

Fakta - HØST PtX Esbjerg: 

Power-to-X anlægget HØST PtX Esbjerg (HØST) skal på baggrund af sol- og vindenergi producere grøn ammoniak, som er et CO2-reducerende alternativ til landbruget og skibsfarten. Anlægget forventes etableret ultimo 2026. 

Anlægsomkostninger er på over 10 milliarder kroner. Anlægget vil have 1 GW elektrolysekapacitet og bebygget areal er på cirka 30 ha. Den forventede årlige produktion lander på omkring 600.000 ton ammoniak, og byggeriet forventes påbegyndt i 2023 og i drift ultimo 2026. Det er Copenhagen Infrastructure Partners, der står bag projektet. 

Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners planlægger flere vindmølleparker til havs, der kan levere strøm til produktionen. 

Konsortiet Green Fertilizer Denmark, der består af Arla, Danish Crown, Danish Agro og DLG, arbejder hen imod etableringen af en grøn gødningsfabrik, der kan aftage ammoniakken produceret på HØST PtX Esbjerg. 

Fakta - Energinet: 

Energinet er et selvstændigt statsligt selskab, som ejer og driver dansk energi-infrastruktur. 

Med tilslutningsaftalen forbindes og forsynes HØST PtX Esbjerg fra to transformerstationer. Hovedforbindelsen på 400kV fra Endrup forsyner elektrolysedelen med en totaleffekt på 1.200 MW. Den sekundære forbindelse på 150 kV fra Lykkegaard forsyner ammoniakproduktionen med en totaleffekt på op til 199 MW.   

Aftalen om forbindelsen til Endrup er den første af to aftaler, der omhandler HØST PtX Esbjerg, og det betyder, at elstationen i Endrup udvides og nye kabelforbindelser etableres til HØST PtX Esbjerg. Forbindelsen forventes etableret, så strømmen er tilgængelig 1. januar 2026.