web HOST Energiens Folkemode 005

HØST i projekt om borgerinddragelse 

Lige siden projektets start har HØST PtX Esbjerg fokuseret på inddragelse af borgere, og derfor har det været naturligt at medvirke i et nyt forskningsprojekt ved Københavns Universitet, der fokuserer på emnet.

Ny model for involvering 

Danmark står foran milliardinvesteringer i udbygningen af vedvarende energi og opførelsen af såkaldte ’power-to-x-anlæg’, der omdanner grøn elektricitet til transportable og fleksible energiformer som brint, ammoniak og metanol. 

Men opbygningen af en klimavenlig energisektor rummer også kimen til konflikt og lokal modstand, når store anlæg skal opføres rundt om i landet. 

Den risiko skal et nyt forskningsprojekt, forankret på Københavns Universitet og medfinansieret af Innovationsfonden, nu tage hånd om i tæt samarbejde med en række energivirksomheder. Målet er at udvikle og teste en model for, hvordan virksomheder og myndigheder bedre kan involvere borgere og lokalsamfund i den grønne energiomstilling. 

Vil være til stede 

Det nye forskningsprojekt går fint i tråd med den måde, som HØST PtX Esbjerg har valgt at gribe arbejdet an på, og kommunikationsansvarlig Karina Smedemark deltager derfor som ekstern partner på vegne af HØST PtX Esbjerg. 

- Det har helt fra starten været ekstremt vigtigt for os at lytte til lokale interessenter, og derfor har vi arbejdet med en række forskellige tiltag. Først og fremmest ville vi være til stede lokalt med et kontor på Esbjerg Havn, så vi havde kontakt til området. Desuden har vi gjort en dyd ud af at afholde en række borgermøder, hvor vi har forsøgt at dække området bedst muligt geografisk også, forklarer, Karina Smedemark, som løbende har kontakt til interesserede parter. 

- Vi taler kontinuerligt med interesseorganisationer, lokale politikere og ikke mindst borgere og lokale råd. Det handler om at informere grundigt om en ny måde at fremme den grønne omstilling på, og om, hvor meget vi gør for sikkerhed og naturen undervejs. Derfor er vi også ofte ude og fortælle om projektet til både offentlige og private arrangementer, ligesom vi har afholdt en række paneldebatter og også deltager aktivt på Energiens Folkemøde her i byen. Vi prøver hele tiden at forbedre vores kommunikation, og derfor er det naturligt at indgå i dette forløb. 

Styrket demokratisk proces 

I sidste ende skal forskningsprojektet sikre, at dialogen mellem de forskellige parter får bedre kår for den grønne energiomstilling. 

- Politiske beslutningstagere og erhvervslivet er naturligt nok bekymret for borgerprotester. Men dette projekt handler også om at styrke den demokratiske proces gennem dialogen med den enkelte borger, det lokale civilsamfund og på det overordnede politiske niveau. Projektet har på den måde et demokratisk perspektiv, som forhåbentlig også kan føre til bedre løsninger, siger Simon Westergaard Lex, der er ansvarlig for det nye forskningsprojekt. 

Af øvrige firmaer i projektet deltager blandt andet European Energy, som også er I færd med at etablere PtX-anlæg i Esbjerg samt Dansk Center for Energilagring, Behave Green og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. 

Du kan læse mere om forskningsprojektet her:

Forskere vil styrke borgernes indflydelse på den grønne energiomstilling – Københavns Universitet (ku.dk)