Haresting shutterstock 1508255819

Fra vindmøllestrøm til et grønnere dansk landbrug

Et nyt dansk industripartnerskab viser, hvordan Nordsøens vindenergi kan omsættes til morgendagens grønne gødning. Konsortiet hedder Green Fertilizer Danmark – og du kan lære mere på Folkemødet.

2030 nærmer sig med hastige skridt, og inden længe er vi nødt til at have truffet de beslutninger, der skal bringe os i mål med en CO2-reduktion på 70 pct. siden 1990. 7,1 mio. tons CO2 skal komme fra landbruget, og 5 af de mio. tons CO2 skal komme fra komme fra såkaldte nye teknologier.

En af de nye teknologier, der skal bidrage til at skaffe de store reduktioner er grøn ammoniak fra Power to X-anlægget HØST PtX ved Esbjerg. Potentielt set kan HØST-anlægget skaffe op til 750.000 tons CO2-reduktioner, som kommer direkte fra havvindmøller i Nordsøen. Strømmen bruges til at producere grøn ammoniak fra HØST-anlægget, der efterfølgende omdannes til grøn gødning.

Det svarer til, at 250.000 dieselbiler fjernes fra vejene.

Dansk konsortium for grøn gødning   

At fjerne de 750.000 tons CO2 er målet for et dansk konsortium, Green Fertilizer Danmark, som blev stiftet i efteråret 2022 af de fire store, landmandsejede andelsselskaber DLG, Danish Agro, Arla og Danish Crown med henblik på produktion af bæredygtig gødning på dansk grund. Green Fertilizer Denmark undersøger lige nu mulighederne for at opføre en fabrik i Danmark, som skal producere morgendagens bæredygtige gødning til dansk landbrug mhp. at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Med andre ord bidrager projektet til at reducere de 5 mio. tons med nye teknologier.

For at vise, hvordan industripartnerskabet mellem HØST og Green Fertilizer Denmark kan omdanne Nordsøens vindenergi til morgendagens grønne gødning, inviterer DI Energi til en debat i Dansk Industris baghave på Folkemødet. Det sker torsdag den 15. juni på Folkemødet kl. 13 til 14.

Panelet skal vise, hvordan man omdanner vindmøllestrøm til gødning ved hjælp af Power to X-teknologi og et innovativt partnerskab på tværs af forsyningskæden. Hvad er de klima- og miljømæssige potentialer vi kan forvente, kan den grønne gødning blive konkurrencedygtig med den fossile produktion, og hvad betyder det at landbrugets udledninger fra gødning i dag ikke tæller med i klimaloven?

Program:

Indledning ved Troels Ranis, Dansk Industri 

Runde 1: Hvad er de klima- og miljømæssige potentialer vi kan forvente, og kan den grønne gødning blive konkurrencedygtig med den fossile produktion?

  • Torben Möger Pedersen, CEO, Pension Danmark
  • Karsten Plauborg, Partner, Copenhagen Infrastructure Partners
  • Jakob Lave, Direktør for bæredygtig forretningsudvikling, DLG og Green Fertilizer Denmark

Dialog og spørgsmål ved moderator David Dupont-Mouritzen, projektdirektør i HØST PtX Esbjerg. 

Runde 2: Hvad er de klima- og miljømæssige potentialer vi kan forvente, og hvad betyder det, at landbrugets udledninger fra gødning i dag ikke tæller med i klimaloven?

  • Torben Möger Pedersen, CEO, Pension Danmark
  • Karsten Plauborg, Partner, Copenhagen Infrastructure Partners
  • Jakob Lave, Direktør for bæredygtig forretningsudvikling, DLG og Green Fertilizer Denmark
  • Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
  • Bjarke Møller, CEO, Rådet for Grøn Omstilling 

Dialog og spørgsmål ved moderator David Dupont-Mouritzen, projektdirektør i HØST PtX Esbjerg.

Opsamling ved Troels Ranis, Dansk Industri

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig her: 

Fra vindmøllestrøm til et grønnere dansk landbrug (danskindustri.dk)