HOST Rens Vest 007 lowres

Dit spildevand bliver i fremtiden til grøn brint

PtX-produktion i Esbjerg kan fremadrettet aftage store mængder spildevand, der kan gøre stor nytte i fremtidens energiproduktion. Det sikrer en ny aftale mellem DIN Forsyning, H2 Energy Esbjerg og HØST PtX Esbjerg.

Når du i fremtiden skyller ud i toilettet, bidrager du til Power-to-X-produktionen, hvis du bor i Esbjerg. Det er der netop sat to streger under i kraft af aftaler mellem DIN Forsyning og to store spillere på PtX-området, H2 Energy Esbjerg og HØST PtX Esbjerg. De har begge underskrevet aftaler om, at det vand, de i fremtiden skal bruge til deres anlæg, kommer fra renset spildevand fra DIN Forsynings to store renseanlæg i Esbjerg. 

Spildevand som værdifuld ressource

Produktionen af grøn brint sker i et Power-to-X-anlæg, hvor elektrolyse omdanner elektricitet til brint ved at spalte vandmolekyler (H2O) til brint (H2) og ilt (O). Det kræver meget store mængder strøm, og det kræver meget store mængder vand. Helt op imod 4 mio. m3 vand alene til de to kommende PtX-anlæg i Esbjerg. For ikke at dræne grundvandsressourcerne unødigt og beskytte drikkevandsressourcerne skal der tænke anderledes. Det fortæller direktør i DIN Forsyning, Helle Damm-Henrichsen. 

- Grundtanken er at tage vores spildevand, rense det og oparbejde det til en værdifuld ressource, der kan bidrage til lokal værdiskabelse. I bund og grund er det upcycling i rendyrket forstand. Renset spildevand har vi masser af, og vi løber næppe tør. Alene i Esbjerg udleder vi 15 mio. m3 årligt. Udover at beskytte vores dyrebare drikkevandsressourcer er en anden fordel, at vi ikke skal bruge yderligere ressourcer på at pumpe vandet op af jorden. Det findes allerede i vores kredsløb, fortæller Helle Damm-Henrichsen, der glæder sig over samarbejdet med både HØST PtX og H2 Energy Esbjerg. 

Stærkt samarbejde giver miljøgevinst 

Både hos HØST PtX Esbjerg og H2 Energy Esbjerg er der glæde over, at grundige studier viser, at det er muligt at bruge spildevand i processen. Generelt er samarbejdet mellem forskellige sektorer af stor betydning, når fremtidens energiproduktion skal skrues sammen. 

- Vores samfund kan opnå nogle store fordele ved sektorkobling, og brugen af spildevand er endnu et godt eksempel på dette. Her tager vi en ressource, som vi ikke har kunnet bruge til noget som helst, tværtimod, og nu gør vi den til et aktiv, som kommer os alle sammen til gode. Vi planlægger i forvejen at samarbejde med DIN Forsyning om brugen af vores overskudsvarme til fjernvarme, og det er her, Esbjerg har nogle unikke forudsætninger. Vi tror på det gode samarbejde, og vi tror også på, at PtX i Esbjerg både kan give arbejdspladser, mere forsyningssikkerhed og store gevinster for miljøet, som er et afgørende parameter for os alle sammen, siger projektdirektør i HØST PtX Esbjerg, David Dupont-Mouritzen. 

H2 Energy Esbjerg ser også flere fordele ved sektorkoblingen: 

- Vi er sat i verden for at spille en aktiv rolle i kampen mod klimaforandringer, og det gør vi både lokalt og internationalt. Sektorkobling er afgørende for en succesfuld grøn omstilling, og her kan H2 Energy Esbjergs PtX-anlæg agere bindeled i flere værdifulde sammenhænge. Det gælder levering af overskudsvarme til borgere i Esbjerg og Varde via fjernvarmesystemet, optimal udnyttelse af den grønne strøm fra vedvarende energikilder og selvfølgelig at få gavn af lokalområdets spildevand til produktionen af grøn brint, siger Operations Manager I H2 Energy Esbjerg, Mark Fogh Pedersen. 

Lovgivning skal understøtte grøn omstilling

DIN Forsyning er sammen med HØST og H2 Energy Esbjerg i fuld gang med at sikre, at planerne kan føres ud i praksis. Der er dog bump på vejen, særligt når det kommer til lovgivningen indenfor vandsektoren: 

- De økonomiske rammer i den danske vandsektorlov at skabt for at beskytte borgerne mod store prisstigninger og samtidig sikre, at de danske vand- og spildevandsselskaber arbejder så effektivt som muligt. Men rammerne bliver en udfordring, når det kommer til at skabe nye innovative løsninger til glæde for den grønne omstilling. Derfor er der brug for andre rammer, når vi indgår kommercielle aftaler og fx gerne vil tilbyde renset spildevand til PtX. Derfor håber vi på, at lovgivningen vil følge med udviklingen og på den måde være med til at understøtte den grønne omstilling i Danmark, slutter Helle Damm-Henrichsen. 

 

Faktaboks DIN Forsyning:  

 • DIN Forsyning renser årligt ca. 24 mio. m3 spildevand – heraf 15 mio. m3 alene i Esbjerg. 
 • Det forventes, at de to PtX-anlæg skal bruge mellem 3 og 4 mio. m3 vand årligt til elektrolyse. 
 • Til sammenligning er det samlede drikkevandsforbrug i DIN Forsynings område (Esbjerg og Varde) ca. 8 mio. m3 om året. 
 • Storforbrugere af vand til industrien vil først og fremmest blive tilbudt renset spildevand og dernæst grundvand, der ikke er egnet til drikkevand. 

 

Faktaboks HØST PtX Esbjerg: 

 • Ammoniakanlæg baseret på brint med 1 GW elektrolyseanlæg. 
 • Forventet pris på ca. 15 mia. kroner. 
 • 100-150 permanente job i Esbjerg. 
 • DIN Forsyning vil aftage overskudsvarme fra anlægget, der kan opvarme 15.000 husstande. 
 • Forventes klar til produktion i 2029, hvorefter anlægget vil levere grøn ammoniak til grøn gødning og grønt skibsbrændstof. 

 

Faktaboks H2 Energy Esbjerg: 

 • Brintanlæg med 1 GW elektrolysekapacitet. 
 • 60-70 permanente jobs i Esbjerg på tværs af flere professioner og op til 700 jobs i konstruktionsfasen. 
 • Anlægget producerer CO2-neutral overskudsvarme i mængder, der vil svare til opvarmning af mere end 40.000 husstande. 
 • Planlægger etablering af brintdistributionshub i Taulov og brintpåfyldningsstationer på tværs af Danmark.