CIP Monjasa 006

Monjasa og HØST vil sælge grøn ammoniak til skibsfarten

Et af Europas største anlæg til produktion af grøn ammoniak sætter skub i den grønne omstilling af skibsfarten gennem ny distributions- og offtakeaftale med Monjasa. 

Øget rækkevidde

Den 6. februar 2023 underskrev Monjasa og HØST PtX Esbjerg en kommerciel samarbejdsaftale omkring logistik og aftag/køb af grøn ammoniak til skibsfarten. Ifølge aftalen skal Monjasa stå for logistikken, der muliggør distribution af den grønne ammoniak fra HØST PtX Esbjerg, der er et dansk Power-to-Ammonia projekt forvaltet af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).  

Som maritim logistikpartner har Monjasa mulighed for at forsyne HØST PtX Esbjergs slutkunder med grøn ammoniak, og en del af den planlagte produktion vil desuden blive reserveret til Monjasa. Dette sikrer såvel Monjasa som HØST PtX Esbjerg en stærk position i Nordvesteuropa, hvor markedet for grønt brændstof til den maritime sektor vil ekspandere i fremtiden, ligesom begge parter markant vil øge deres rækkevidde og mulighed for at forsyne den maritime sektor med grøn ammoniak.  

Afgørende skridt for fremtidens forsyningskæde

David Dupont-Mouritzen, Projektdirektør, HØST PtX Esbjerg: 

- Det er et afgørende skridt i retning af at realisere fremtidens forsyningskæde og den grønne omstilling, som der er behov for indenfor den maritime sektor. Samarbejdet mellem Monjasa og HØST PtX Esbjerg giver os mulighed for at levere grøn ammoniak der, hvor vore kunder ønsker det, og det vil sætte skub under den grønne omstilling indenfor en industri, der har et markant potentiale for CO2 -reduktion. Vi tager nogle væsentlige skridt med denne aftale, og forhåbentligt følger både de nationale og europæiske regulativer og politiske rammeaftaler trop. Den grønne omstilling i den maritime sektor er på nippet til at ske, og vi ønsker at fastholde det momentum sammen med vore øvrige samarbejdspartnere. 

Jesper Nielsen, Group Responsibility Director, Monjasa: 

- Vi er utrolig glade for at indlede dette nye partnerskab med HØST PtX Esbjerg og CIP, fordi det viser rederier i hele verden, at grøn ammoniak bliver tilgængeligt som maritimt brændstof på længere sigt. Monjasas styrker ligger inden for maritim logistik og vores placering midt i værdikæden mellem brændstof-producenter og rederier gør, at vi kan udleve vores ambition om at binde industrien sammen og sørge for at de nye grønne brændstoffer bliver leveret til kunderne. Vi er overbeviste om, at den grønne omstilling af skibsfarten kun bliver virkelighed ved at være nysgerrige og lære af hinanden, og vi har en rigtig stærk partner i HØST PtX Esbjerg. 

Hønen og ægget 

Grøn ammoniak er det reneste alternativ indenfor alternativ brændstofproduktion til den maritime sektor, men det stiller også det klassiske spørgsmål om hønen og ægget. Mens teknologien er tilgængelig, er der stadig behov for at udvikle rammevilkårene og infrastrukturen til distribution. Nye ammoniak-drevne skibsmotorer forventes at være kommercielt tilgængelige i 2024. Dermed er spørgsmålet, om skibsejere skal drive efterspørgslen ved at bygge nye skibe, der bruger teknologien bag det grønne brændstof, eller om forsyningskæden skal gå forrest for at understøtte omstillingen? 

For HØST PtX Esbjerg og Monjasa er det afgørende at tage de første skridt og etablere ambitiøse partnerskaber, som også kan tjene som et incitament for den maritime industri og i sidste ende sikre flere nye ammoniakdrevne skibe. 

En stærk distributionsrute  

HØST PtX Esbjerg er placeret tæt ved Esbjerg Havn, hvorfra ammoniaken vil blive udskibet. Esbjerg Havn giver adgang til andre større europæiske havne som for eksempel Hamburg og Rotterdam, hvilket sikrer en stærk distributionsrute for den grønne ammoniak ned gennem Europa.  Esbjerg Havn er desuden førende i Europa indenfor udskibning af havvindmøller. 

 
Om HØST PtX Esbjerg/Copenhagen Infrastructure Partners 

HØST PtX Esbjerg er et banebrydende, dansk Power-to-X projekt, som ved hjælp af elektrolyse-teknologi på gigawatt-niveau skal producere 600.000 tons grøn ammoniak årligt til gødning og til brændsler. Med en fremstillingsproces der er baseret udelukkende på vedvarende energikilder, bidrager HØST PtX Esbjerg til langsigtet bæredygtighed indenfor landbrug og skibsfart 

HØST PtX Esbjerg er et projekt i fonden CI Energy Transition Fund I, som forvaltes af Copenhagen Infrastructure Partners. Fonden omfatter den næste generation af vedvarende energi og infrastrukturprojekter herunder Power-to-X og den grønne omstilling af energitunge sektorer såsom skibsfart, transport, flytrafik via grønne brændsler. 

Om Monjasa  

Monjasa beskæftiger sig med oliehandel og shippingaktiviteter og er blandt verdens 10 største leverandører af skibsbrændstof. Med 14 internationale kontorer og en flåde bestående af omkring 30 tankskibe og pramme servicerer Monjasa rederier og operatører i mere end 700 havne verden over. Monjasa Gruppen havde en omsætning på 20 mia. kr. i 2021 og beskæftiger i alt 500+ ansatte fordelt på skibe og kontorer. I 2022, blev Monjasa en del af Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.