Infomode 25 maj 2022 HOST web

Infomøde på ECH Park 25. maj 

Som led i første offentlighedsfase inviterer CIP interesserede Esbjerg borgere til infomøde om HØST projektet. 

Miljøstyrelsen har netop igangsat første offentlighedsfase for HØST PtX Esbjerg. Perioden pågår fra 5. maj til 3.juni, og her kan interesserede borgere, virksomheder, lokalsamfund og andre interessenter komme med forslag til projektet og pege på emner, der ønskes undersøgt forud for etablering af anlægget. 

Teamet bag HØST vil lytte opmærksomt 

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har allerede afholdt to informationsmøder i henholdsvis Østerbyen og Tjæreborg for at komme i dialog med de nære lokalområder tidligt i projektforløbet. I forbindelse med første offentlighedsfase afholdes, med deltagelse fra Miljøstyrelsen, et formelt informationsmøde for alle interesserede borgere. 

Dermed fortsættes den åbne tilgang til det planlagte projekt, og det er afgørende for projektdirektør David Dupont-Mouritzen. 

- Vi ønsker en aktiv dialog med lokalområdet, hvor vi har mulighed for at informere grundigt om HØST PtX Esbjerg, samtidig med at borgere har anledning til at stille spørgsmål. Det er afgørende for os, at vi får skabt så retvisende et billede som muligt af et projekt, der udover at spille en nøglebrik i den grønne omstilling, også bidrager til lokal jobskabelse og kommunale CO2-reduktioner. Anlægget skal kunne klare de højeste krav til sikkerhed og miljø, og således er underlagt strenge myndighedskrav. Kun med myndighedernes godkendelse kan anlægget bygges. 

HØST kommer til at bidrage til øget dansk uafhængighed af fossile brændstoffer samtidig med at der skabes mulighed for at producere klimavenlig gødning. Verdens fødevaresikkerhed er i dag baseret på gødning produceret med naturgas – blandt andet fra Rusland. Vi håber på, sammen med Esbjerg, at kunne indtage en førerposition inden for en helt ny grøn industri, og dermed tiltrække positiv opmærksom til Esbjerg. Alt dette vil vi meget gerne fortælle mere om. Vi vil lytte opmærksomt på både forslag og kritik, så vi får det bedst mulige resultat af den første offentlighedsfase. 

Miljøstyrelsen deltager på Esbjerg Park 

På borger- og informationsmødet deltager også Miljøstyrelsen, som er godkendende myndighed for det kommende anlæg.  

De officielle dokumenter vedrørende projektets første offentlighedsfase er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Energinet: Indkaldelse af idéer og forslag angående PtX projektet HØST og udbygning af station Endrup og Lykkegård (mst.dk) 

Informationsmødet finder sted på Esbjerg Park d. 25. maj fra kl. 19-21. Dørene åbnes 18:45. Tilmelding ikke nødvendig.